Wie

Marc Jetten
Sinds 2000 heb ik een unieke ervaring opgedaan met Helder Werken bij Interpolis, het oervoorbeeld van HNW in Nederland. Ik ben daar gaan werken om de ambitie te groeien in vertrouwen, autonomie en openheid verder vorm te geven. Daar heb ik ruim 9 jaar aan gebouwd.

Voordat ik bij Interpolis kwam werken heeft autonomie, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid me altijd geboeid. In 1985 beleefde ik voor de eerste keer een ruime mate van autonomie in mijn werk. Dat was op het NatLab van Philips. Als professional kreeg ik daar optimale vrijheid om mijn werk te doen. Het is de rode draad geworden in mijn werk. Bij Philips, Interpolis, Achmea en ViaValue.

Het Nieuwe Werken heb ik als adviseur in 2000 opgepakt en het sluit aan bij een thema waarin ik veel ervaring heb opgedaan. Mensen meer autonomie geven in hun werk in combinatie met samenwerken. Leidinggevenden leren om een klimaat te scheppen waarin vertrouwen, autonomie en samenwerken kunnen groeien. Dit is de kern van mijn ervaring met HNW.