Wie

Marc Jetten
Sinds 2000 heb ik een unieke ervaring opgedaan met Helder Werken bij Interpolis, het oervoorbeeld van HNW in Nederland. Ik ben daar gaan werken om de Interpolis ambitie te groeien in vertrouwen en autonomie nader vorm te geven in de praktijk. Daar heb ik ruim 9 jaar aan gebouwd.

Voordat ik bij Interpolis kwam werken heeft autonomie, vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid me altijd geboeid. In 1985 beleefde ik voor de eerste keer een ruime mate van autonomie in mijn werk. Dat was op het NatLab van Philips. Als professional kreeg ik daar optimale vrijheid om mijn werk te doen. Het is de rode draad geworden in mijn werk. Bij Philips, Beteor, Interpolis, Achmea en Via Value.

Het Nieuwe Werken heb ik als adviseur opgepakt en het sluit aan bij een thema waarin ik veel ervaring heb opgedaan met de Hoe kant. Medewerkers meer autonomie geven in hun werk en vraagstukken zelf leren oplossen, de rol van leidinggevenden ontwikkelen en een context scheppen die vertrouwen en autonomie stimuleert, is de kern van mijn ervaring met HNW.

Comments are closed.