Sterk netwerk

In de afgelopen jaren heb ik een netwerk van opgebouwd van consultants, coaches en trainers. Wat wij gemeen hebben is dat wij mensen stimuleren zelf de regie op te pakken en daarbij oog hebben voor een onderliggende cultuur van vertrouwen, openheid, gelijkwaardigheid en thema’s als angst/veiligheid. Wij richten ons erop wie je als mens bent om als professional te kunnen excelleren.

Collega’s in mijn netwerk hebben, evenals ik, vaak gewerkt bij grotere adviesbureau’s en werken inmiddels zelfstandig of vormen een klein bureau me elkaar. Onafhankelijk, pragmatisch en met aandacht voor mensen en ontwikkeling.

Met mijn netwerk bied ik mijn klanten continuïteit en aanvullende expertise. Ik voer daardoor grotere opdrachten uit. Een voorbeeld is begeleiden van ruim 500 teams in het kader van het ontwikkelen van openheid en vertrouwen.

Door gebruik te maken van elkaars expertise begeleiden we klanten bij vraagstukken die er ├Ęcht toe doen.