Open adviseurschap

Open Adviseurschap

Voor HRM-, communicatie- en marketing specialisten hebben we een programma ontwikkeld waarin we ingaan op de rol die zij kunnen vervullen in het kader van het nieuwe werken 2.0.

Het nieuwe werken 2.0 biedt een kans om HRM, communicatie en marketing een zichtbare bijdrage te laten leveren.
De centrale thema’s zijn: vertrouwen en openheid.
De belangrijkste vraag is hoe HRM, communicatie en marketing openheid en vertrouwen zowel binnen als buiten de organisatie vorm kunnen geven.
Methodisch:
Middels een reis langs externe benchmarks maken adviseurs een vertaling naar de eigen organisatie.
Benchmarks zijn:
Interpolis:  De praktijk van vertrouwen.
Interpolis:  Van medeWerkers naar medeMerkers
Disney:      Disney’s klantreputatie.