Ervaringen

Een aantal van mijn ervaringen deel ik middels korte notities. Spreekt iets je aan, wil je er meer van weten, neem dan contact met me op.

Organisaties geven steeds vaker een eigen naam aan HNW
Voordat de term het Nieuwe Werken breed geïntroduceerd werd (vanaf 2006 door Microsoft) gaven een aantal organisaties al een eigen naam aan het flexibele werken.
Interpolis/Helder Werken; Rabobank/Unplugged; Gemeente Den Bosch/Ruimte voor Werken.
In eerste instantie (rond 2008) gingen veel organisaties ‘het Nieuwe Werken’ doen. De laatste tijd zie ik steeds vaker dat organisaties een eigen naam geven aan het Nieuwe Werken. En daarmee willen ze laten zien dat ze op een eigen wijze invulling geven aan het Nieuwe Werken. Deze benamingen hebben iets unieks van de eigen organisatie of de ontwikkelgang in zich die men wil maken.

Interpolis verbond Glashelder aan Helder Werken, Rabobank heeft met Unplugged het loslaten van regels, tijd en plaats voor ogen, de gemeente Den Bosch heeft in de ‘Bolero’ beschreven dat het gaat vertrouwen en openheid en de ontmoeting met de stad en met elkaar, Woonbedrijf bedoelt met ONS, onze manier van werken die op kernwaarden gebaseerd is en Lelystad wil met Winst openheid bieden, intern en aan de burgers.

Allen juweeltjes van het op eigen wijze invulling geven aan het Nieuwe Werken.

Verdieping cultuur het Nieuwe Werken na 2001
De eerste 5 jaar, tot 2001, had de cultuuromslag vooral in het teken van harde en tastbare thema’s gestaan. Gaandeweg groeide de overtuiging dat men echt een verschil kon maken op het niveau waarden en overtuigingen, die te maken hebben met de identiteit van de organisatie. Ik ontwikkelde toen programma’s, die verdieping aanbrachten in de harde en tastbare thema’s van het Nieuwe Werken. Een verdieping op de waarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid en wat deze voor leidinggevenden en voor medewerkers kunnen betekenen.

Het Nieuwe Werken begint met de ‘Waarom’ vraag
De eerste vraag die ik aan directie- en MT-leden, HRM adviseurs en OR leden vraag waarom zij het Nieuwe Werken aan de slag willen? Ofwel welke bijdrage kan HNW leveren?
Dat levert boeiende discussies op omdat ieder er een eigen invulling aan geeft. Ik reik daarbij perspectieven aan hoe HNW vorm krijgt bij andere organisaties zodat er een bewuste keuze gemaakt kan worden.

HNW 1.0 en HNW 2.0 (uit 2008)
In grote lijnen maak ik een onderscheid in twee uitingsvormen van het Nieuwe Werken. Aan de ene kant is er HNW 1.0 dat zich richt op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Aan de andere kant staan vertrouwen en eigen regie centraal, HNW 2.0.
Het is niet de vraag welke uitingsvorm beter is. De vraag is welke uitingsvorm het beste past bij een organisatie.
In de praktijk zie ik dat deze keuze vaak niet bewust gemaakt wordt. Vooral uit onwetendheid omdat het alom heersende beeld is dat het nieuwe werken plaats- en tijdonafhankelijk werken betekent (ook in 2013 geldt dat nog steeds).
De eerste stap die ik zet met klanten is het bieden van een doorkijk in de mogelijkheden die het Nieuwe Werken kan bieden.

het Nieuwe Werken 1.0 het Nieuwe Werken 2.0
Focus Kantooromgeving/ICT Mens/Cultuur
Hoger Doel Kostenbesparing/Efficiency Kernwaarden/Identiteit
Perspectief Intern gericht Intern èn extern gericht
Basishouding Controle Vertrouwen
Autonomie Afhankelijkheid Eigen regie
Benadering Projectmatig Permanent proces
Moraal Erst das Fressen Erst die Moral

 

Wennen aan de term het Nieuwe Werken in 2008
Ik spreek de laatste tijd nogal wat mensen die niet zoveel hebben met de term: het Nieuwe Werken. Ik herken dat. Ik vroeg me in 2006 af  wat er nieuw aan is, toen ik nog bij Interpolis werkte. Interpolis voerde in 1996 ‘je werkplek is waar je bent’ middels een flexibel kantoorconcept en telewerken.

Wat mij geholpen heeft is om te kijken wat voor positiefs de term het Nieuwe Werken heeft gebracht. Er is een algemeen begrip ontstaan ofwel gemeenschappelijke taal.  Iedereen herkent de term en het zet veel organisaties tot nadenken wat ze ermee willen.
Het Nieuwe Werken heeft het flexibele werken herkenbaar gemaakt en daardoor heeft het een behoorlijke versnelling kreeg.

Het Nieuwe Werken en het Nieuwe Bouwen
Een interessante vergelijking is om het Nieuwe Werken naast ‘het Nieuwe Bouwen’ te zetten. Het Nieuwe Bouwen is een internationale verzamelnaam voor verschillende bouwstijlen van radicale stedenbouwkundige vernieuwingen uit de periode 1915 tot circa 1960. Er ligt een prachtige uitdaging dat het Nieuwe Werken dezelfde periode gaat bestrijken en dezelfde impact heeft als het Nieuwe Bouwen.

Need to belong
Het Nieuwe Werken kan middels een duidelijke organisatie-identiteit tegemoet komen aan de need-to-belong behoefte van medewerkers en van klanten.
De reactie van een van de organisaties die ik begeleid is: “Marc heeft ons geholpen vertrouwen en openheid op de agenda te zetten en concreet te laten groeien.”