Teamontwikkeling

Op welke wijze een team de kernwaarden vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid optimaal benut ten behoeve van zichzelf en de klant is de kern van het programma.
Een team gaat met concrete thema’s aan het werk uit de dagelijkse praktijk.
Op die manier maken leidinggevenden samen met hun medewerkers een volgende stap in de concretisering van een cultuur van openheid en vertrouwen met oog voor te bereiken resultaten.

Om een team inzicht te geven hoe het zich verhoudt tot de kernwaarden van het Nieuwe Werken is er een teamvragenlijst ontwikkeld genaamd Team Autonomy.

Wil je meer informatie over het teamprogramma, neem dan contact op Marc Jetten (+31 (0)6 5757 2429