Organisatieontwikkeling

De meeste vragen die mij gesteld worden, zijn

  • Het ontwikkelen van gedrag bij het invoeren van een flexibel kantoorconcept.
  • Het ontwikkelen van een cultuur van vertrouwen, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Ervaringen voor een succesvolle verandering met het Nieuwe Werken bij andere organisaties vormen de basis van mijn veranderaanpak.  9 succesvolle ervaringen

In het kort

  • De invoering van het Nieuwe Werken beschouw ik als een permanent proces waarin mensen ruimte krijgen om samen te ontdekken wat het Nieuwe Werken voor hen en klanten kan betekenen en op kan leveren.
  • De context van de organisatie van mijn klant vormt de basis van waaruit ik werk. Ik kom niet iets nieuws doen maar stap als het ware in een rijdende trein.
  • Een heldere ambitie helpt om de de toekomst in te gaan. Mensen verbinden aan uitdagende ambities en op zoek gaan naar lichtpunten leveren meer energie op dan knelpunten uit het verleden te vergroten.
  • Verdieping in cultuur door het verbinden van de bovenstroom met de onderstroom
    Het echte verschil met het Nieuwe Werken maken organisaties die willen groeien in vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Flexibel werken (een kantoorgebouw en telewerken), blijkt in de praktijk als een goede hefboom te dienen voor cultuurontwikkeling.
  • Ik zoek samen met mijn klanten naar  een veranderaanpak die aan de ene kant houvast geeft en tegelijkertijd past bij het geven van eigen regie aan mensen.
  • Bouwen aan vertrouwen is vooral een zoektocht vanuit een welgemeende overtuiging. Mijn klanten gaan daarom met elkaar op expeditie vanuit een gedeelde visie die helpt onderweg op koers te blijven.