Leidinggevenden

Leidinggevenden

Onderstaande modules bieden we aan leidinggevenden aan voordat het Nieuwe Werken ingevoerd wordt. Leidinggevenden kunnen zelf een workshop samenstellen uit verschillende modules.

De modules die we ontwikkeld hebben zijn:

  • Hoe sta ik zelf ten opzichte van het Nieuwe Werken?
  • Invullen van de eigen rol om het team mee te nemen op weg naar het Nieuwe Werken.
  • Inzicht krijgen welke afspraken in de praktijk meer en minder goed werken. Ter voorbereiding op de modules voor het team.
  • Vanuit het “oude” leidinggeven kijken naar het Nieuwe Werken naar vanuit het “nieuwe” leidinggeven kijken naar het Nieuwe Werken.
  • Het ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden zoals sturen op resultaat, het geven van eigen verantwoordelijkheid aan medewerkers en verbindend leiderschap.
  • Leidinggeven op basis van vertrouwen en openheid; een eerste kennismaking (workshop 1)

De modules zijn op de rol van leidinggevenden in de dagelijkse praktijk van het nieuwe werken 2.0 gericht.
Iedere module duurt circa 2 uur. Vaak bouwen we een leertraject waarin voor- en na workshops coaching on the job plaats vindt.