Leadership Autonomy Drives

Jezelf kennen is een oude wijsheid die nog steeds geldt. Om effectief te zijn als leider, in het stimuleren van autonomie en geven van vertrouwen moet je weten welk effect je hebt op mensen. Je leert op die manier te sturen, zodat medewerkers meer autonomie krijgen in hun werk.

Leadership Autonomy Drives
Leadership autonomy Drives is hèt persoonlijkheidsinstrument dat aan leidinggevenden een compleet zelfinzicht geeft in het vermogen om autonomie te bevorderen. Dit profiel bestaat uit zes persoonlijke eigenschappen.  Om een zo breed mogelijk beeld te schetsen wordt gebruik gemaakt van meerdere beoordelaars, die zowel uit  de zakelijke en privé omgeving komen. De meting gebeurt volgens een 720 graden feedback methode.

Hoe werkt Leadership Autonomy Drives?
De vragenlijst die door de leidinggevende en anderen online ingevuld wordt, is de essentie in het vergroten van zelfinzicht. We bieden het verdiepen van de uitkomsten (het profiel) op twee manieren aan.

1. De uitkomsten van de vragen worden 1 op 1 besproken met een van onze coaches.
2. De uitkomsten van vragen vormen de basis van een kort leertraject in de praktijk met andere leidinggevenden.

Wil je meer informatie over Leadership Autonomy Drives, neem dan contact op Marc Jetten (+31 (0)6 57572429