Leernetwerkgroep

De leernetwerkgroep Het Nieuwe Werken biedt directieleden, leidinggevenden en adviseurs van organisaties de mogelijkheid zich aandachtig te bekwamen in wat ‘vertrouwen’ en ‘regelvermogen’ voor henzelf kan betekenen en hoe zij deze thema’s vanuit hun rol kunnen bevorderen binnen de eigen organisatie. Hierbij geven zij mede vorm en inhoud aan het leertraject zelf. Zij nemen als het ware de eigen regie over het programma zonder aan doelmatigheid te verliezen.

Context
Bij organisaties die ik begeleid met Het Nieuwe Werken is een groeiende behoefte zichtbaar aan verdieping van Het Nieuwe Werken op basis van vertrouwen en het groeien in het nemen van eigen regie (ofwel regelvermogen) door medewerkers. Van buiten naar binnen bekeken is het groeien in eigen regie door medewerkers een must voor organisaties om aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij.

Opzet leertraject
Het leertraject bestaat uit een tweedaagse startbijeenkomst en 3 vervolgbijeenkomsten van een dag. De basis van het leertraject is dat de deelnemers hun eigen inhoud, leerwensen en leermethoden vorm gaan geven. Op deze wijze wordt het leertraject wordt er een beroep gedaan op het nemen van eigen regie op basis van vertrouwen.

De ruggengraad van het programma vormt voor iedere deelnemer een opdracht waarin gevraagd wordt om de essentie van HNW te bevorderen binnen de eigen gemeente.

Ervaringen
Het deelnemen aan een leergroep is een inspannende ervaring, waarvan het ‘praktisch nut’ steeds duidelijker wordt. Het praktisch nut om HNW vorm te geven in de eigen omgeving vanuit de rol die iemand heeft. De kracht van de leernetwerkgroep schuilt in de motivatie en het plezier in het ontdekken van nieuwe werkelijkheidsopvattingen over HNW en in het oefenen van ander gedrag (werken met vertrouwen, nemen eigen regie, loslaten, verbinden) dan dat men tot voor kort gewend was. De concentratie en motivatie komen grotendeels van binnenuit en niet alleen vanuit doelen en methoden die door anderen voor de deelnemers bedacht zijn. Naast ‘extern nut’ kunnen zo inzichten en ervaringen van ‘innerlijke waardigheid’ gearticuleerd worden.

Kosten
De kosten van het leernetwerktraject bedragen € 5.500 per deelnemers. De kosten voor het verblijf op locatie en overnachting dienen door ieder zelf betaald te worden. Locaties worden ons geregeld  in het midden van het land.

Data voor 2014 worden gepland bij voldoende deelnemers
2 daagse
1 dag voor casuistiek
2 daagse
24 uurs bijeenkomst (avond en hele dag)

Aanmelden, meer informatie
U kunt zich aanmelden voor de leernetwerkgroep voor 1 februari 2014 via het formulier op deze pagina. Wilt u meer informatie over het leertraject kijk dan in de brochure of neem contact op met marcjetten@viavalue.nl