Interpolis als benchmark

Interpolis voerde in 1996 als eerste bedrijf in Nederland het nieuwe werken in op grote schaal. De basis onder het concept vormde een torenhoge ambitie en een heldere visie. Een visie waarin vertrouwen en openheid tussen medewerkers onderling en naar de klant de essentie vormden.

Helder Werken (de naam die Interpolis aan het huidige nieuwe werken gaf)  legde de basis voor een ommekeer van collectief wantrouwen naar vertrouwen. Dit leidde tot uitstekende resultaten, voor klanten, voor medewerkers en voor het bedrijf.
De praktische voorbereiding startte in 1994 met het aanpassen van processen en het toepassen van de mogelijkheden van informatietechnologie. Kort daarop in 1996 voerde Interpolis het Interpolis kantoor Concept in, met als kenmerken een transparante werkomgeving met een grote variatie aan niet persoonsgebonden werk- en communicatieplekken.

Waar we zien dat veel organisaties denken dat ze klaar zijn met het nieuwe werken als ICT en het kantoor op orde zijn, begon het op dat moment pas voor Interpolis. Consequent werd er gebouwd aan een cultuur van vertrouwen. vrijheid en openheid die tot vele successen leidde.

Enkele successen:

  • Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is Interpolis de meest betrouwbare verzekeraar in Nederland (april 2010)
  • Interpolis scoort het hoogste op klantbeleving  in Nederland (juni 2010)
  • Winnaar van de prijs van de beste cultuur in Nederland (december 2006)

De vertrouwenscultuur van het Nieuwe Werken speelde een cruciale rol bij het realiseren van deze successen. Al snel werd zichtbaar dat de op vertrouwen gebaseerde aanpak de efficiency voordelen van het Nieuwe Werken ten volle benut om daar vervolgens ver boven uit te steken.

Interpolis is een uniek praktijkvoorbeeld van een grotere organisatie (> 5000 medewerkers) waar vertrouwen en openheid langdurig vorm kregen. Langdurig omdat de in 1996 ingezette koers onveranderd vormgegeven wordt.

Het meest betrouwbaar, de hoogste klantbeleving en de beste cultuur in Nederland!